País Valenciano | Admitidos y excluidos. Corrección de errores

EL DOGV de hui publica una correcció d’errades en els llistats definitius d’admesos i exclosos en les oposicions 2018.
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocats per l’Ordre 12/2018, de 17 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Anuncios