Galicia | Catedráticos Música y AA Escénicas. Información y aspirantes seleccionados

Descargar aquí.

Achégase nova redacción do punto oitavo da información para as persoas aspirantes qque superen o procedemento de acceso ao Corpo de Catedráticos de Música e Artes Escénicas.

Anuncios