Cataluña | Oferta de empleo público (Boletín oficial)

ACORD GOV/177/2019, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per al 2019 corresponent a places de funcionaris de cossos docents no universitaris (DOGC Núm. 8017 – 5.12.2019)

DESCARGAR EN PDF