País Valenciano | Borrador de plazas que presentó la Consellería de Educación en Mesa de negociación

Plazas que está previsto que se convoquen en el Pais Valencià en las oposiciones de 2017. Datos extraídos del borrador de la convocatoria que presentóen Mesa Sectorial la propia Conselleria Cuerpo de Profesores de Artes Plástica y Diseño en el ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Código Especialidad Ingreso…

País Valenciano | Llistes definitives admesos i exclosos catedràtics Música i Arts Escèniques i llocs actuació

Llistes definitives admesos i exclosos catedràtics Música i Arts Escèniques i llocs actuació Resolució de 24 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses per a participar en…

País Valenciano | Aclaraciones Oposiciones enseñanzar artísticas superiores

Aclariments sobre alguns aspectes de les oposicions a ensenyaments artístics superiors STEPV s’ha reunit aquest matí amb el director de l’ISEA per a resoldre dubtes plantejats en les assemblees realitzades aquests dies pel Sindicat sobre les oposicions.A continuació traslladem les respostes als temes més destacats. També podeu consultar la guia de les oposicions elaborada pel…