Pais Valencià | Tribunales de oposiciones en Secundaria y EREs

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i…

País Valenciano | Asambleas informativas para funcionarios en prácticas y profesorado que se incorpora a bolsas de trabajo

Oposicions: assemblees informatives per a les persones funcionàries en pràctiques 20 juliol 2018 Assemblees informatives per a les persones funcionàries en pràctiques He tret plaça. I ara què? STEPV convoca assemblees per a informar a les persones que han tret plaça al concurs-oposició i pasen a ser funcionàries en pràctiques. Les assemblees seran dimecres 25…

Pais Valenciano | Criterios de evaluación

Criteris d’avaluació per a l’ingrés en el cos de mestres 22 juny 2018 120: Infantil Primera prova Segona prova Elements de la programació didàctica 121: Llengua Estrangera: Anglés Ingrés lliure Noves especialitats 123: Educació Física Criteris d’avaluació Elements de la programació didàctica 124: Música 126: Audició i llenguatge Criteris d’avaluació Elements de la programació didàctica…