COVID-19 | ¿Qué va a pasar con las convocatorias de Oposiciones para este año 2020?

Compañeras y compañeros, la extrema situación sanitaria que estamos sufriendo en nuestro país, en mayor o menor grado a nivel mundial, está condicionando nuestra vida a nivel no sólo sanitario, gravemente también a nivel laboral y social. En cuanto a este tema que nos ocupa, como ya bien sabréis, no hay una posición común de…

Pais Valencià | Reclamación de los méritos

Enllacem ací els models de reclamació dels mèrits, si no estem d’acord amb la puntuació atorgada: – Model de reclamació dels cossos de secundària, FP, EOI, Professorat de Música i Arts Escèniques i Art i Disseny – Model de reclamació del cos de Catedràtics de Música i Arts Escèniques

Pais Valencià | Alegaciones a calificación 2ª prueba

Models d’al·legació a les qualificacions de la segona prova D’acord amb la normativa de convocatòria de les oposicions, les persones aspirants tenen dret a presentar al·legacions a cada una de les proves en què es divideix l’oposició. Aquesta mesura ha estat gràcies a la pressió de STEPV en la negociació, tot i que el Sindicat…

Pais Valencià | Calificaciones

Resultats primera prova oposicions 2019 A aquesta web podreu anar consultat resultats. http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/actas-de-tribunales-de-oposiciones-docentes Recordem que el lloc oficial on fer públiques les llistes provisionals amb les puntuacions parcials i totals obtingudes per totes les persones participants, és als taulers d’anuncis dels locals on actuen, i que haurà de figurar separadament la d’aquelles que l’hagen superada.…