Pais Valencià | Tribunales de oposiciones en Secundaria y EREs

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i…

Illes Balears | Convocatoria de oposiciones

OPOSICIONES 2019 (cuerpos docentes) Última actualitzación: 11 marzo 2019 PlazoEl plazo de presentación de solicitudes será de día 7 de marzo hasta día 26 de marzo de 2019 ambos incluidos. Acceso al trámite Proposta especialitats otros – 179Kb Resolución de 25 de febrero de 2019, por la que se convocan las pruebas selectivas de ingreso, acceso…

Galicia | Convocatoria de oposiciones todos los cuerpos docentes

Orde do 21 de febreiro de 2019 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de ingreso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, ao corpo de profesores de música e artes escénicas, ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de…

Canarias | Convocatoria de oposiciones

ORDEN de 27 de abril de 2018, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, correspondientes a la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal del personal docente…