País Valenciano | Ratios de aspirantes por especialidades

Ràtios de persones aspirants per especialitats 10 maig 2018 Avui,, 10 de maig Conselleria d’Educació ha tret els llistats provisionals d’admesos a les oposicions del Cos de mestres. S’han inscrit un total de 16.665 persones per a 3.000 places que s’han ofertat (podeu consultar els llistats més avall). A continuació xifrem les ràtios de l’opositor/a…

Castilla la Mancha | Número de aspirantes y desglose por especialidad

Oposiciones CLM 2015: 10.186 aspirantes. Desglose por especialidad Información ofrecida por STE-CLM Según ha comunicado la Consejería de Educación, 10.186 participantes han presentado solicitud para las oposiciones de profesores de Enseñanzas Medias en Castilla-La Mancha Tras finalizar el plazo para la inscripción, un total de 10.186 personas participarán en las oposiciones de profesores correspondientes a…